" href="/rss" /> مردان عاشق دروغ گویی هستند - بررسی اصولی روابط زناشوئی
X
تبلیغات
رایتل

مردان عاشق دروغ گویی هستند - بررسی اصولی روابط زناشوئی

آموزش مسائل زناشوئی و مسائل مربوطه به آن

 

آموزش کامل زندگی زناشویی


مجموعه کامل و بی نظیر که در هیچ کجا یافت نخواهد شد

راهنمای زناشویی و بهداشت و رفتار جنسی در آذر سال 1391

پکیج کامل و بسیار بی نظیر برای راهنمایی تمامی زوج ها

مهارتهایی که امنیت و آسایش زندگی شما را تامین می کند

قابل پخش بر روی تمام دستگاه های DVD خانگی و کامپیوترمردان عاشق دروغ گویی هستند
نویسنده : samad - ساعت 20:10 روز 1388/02/25
 

هـر مـردی کـه بسراغ این مقاله می آید از علت این کارش  آگاهی دارد. او اینجا نیامده برای اینکه نقطه نظر یـک زن را   در مورد روابط عاشقانه بخواند. او اینجا نیامده کـه خـودش  را از آنچه که در ذهن جنس مخالفش می گذرد آگاه سازد ( مردان بر این تصورند کـه از ایـن مـوضـوع مـطلع هستند.  تا چه حدی در اشتباه می باشند؟ ). و او اینجا نیامده بـه  دلیل اینکه نامزدش این مقاله را برایش ایمیل کرده است.

هر مردی که اینجا است، حضورش به این دلیل می باشد  که میخواهد یک مسئله مشترک بین هـمـه مـردان را مورد  مطالعه قرار دهد: عشق دروغگویی آنها. احتمـالا مـردانی  که اینجا آمده اند به دنبال چیزی می گـردنـد کـه تـفریحات  مـورد عـلاقه اشـان را توسط آن اعتبار ببخشند. اعتبار بـه   معنای آن است که عذر و بهانه ای برای تدام عملشان بدست آورند.

 


دست تو رو شده برام...

 

وقتی صحبت از دروغگویی می کنیم، لزوما منظور دروغ گفتن به زنهای دیگر نمیباشــد. مـردان در روز روشـن بـا کـمـال خونسردی و مصونیت در مورد خیلی از مسائل، از تـعداد نامزدهایی که تا حال داشته اند و ثروت گرفته تا تـعـداد پـرس سیـنـه ای کـه در بـاشـگاه بدنسازی میزنند، به یکدیگر دروغ میگویند.

اجازه دهید این فـرضیـه را بـشکافیم. مـردها عاشق دروغگویی هستند، اما کاملا از این امر ناخوشنود میباشند. زنـها بندرت دروغ میگویند، اما وقتی می گویند آن قـدر داستان خوبی خواهد بود که می توان آنرا اساس یک سریال تلویزیونی 100 قسمتی قرار داد.

مردانی که خود را درگیر روابط عاشقانه میکنند، مجبورنـد دروغ بـگوینـد. بخشی از علت آن است که زنها مـردهـا را وادار به دروغگویی میـکنند. یـک زن جذاب در حال رد شدن از عـرض خیابان است، به نفع یک مرد است که بگوید او زشت و بد قواره میـباشد، در غیـر این صـورت ممکن است با ضـربات سـهمگین کیـف دستی همسرش بر سر خود مواجه گردد.

همسر شما دارای کمی اضافه وزن شـده، بـهتر است بگویید او در بهترین شکل زندگی خود قرار دارد،  والا چـنـد هـفـتـه آتی زندگی شما همانند گم شدن در کویر لوت هیجان انگیز خواهد شد.

اما گذشته از اشتباهاتی که زنـها مرتکب میشوند، مردها همیشه مجبور به دروغگویی نیستند.ولی با اینحال آنها اینکار را همانند نفس کشیدن بصورت غریزی انجام میدهند. دروغ همانند یک مسلسل درنده خو از دهان مردان به بیرون شلیک میشود.

این دروغها اغلب نوک زبانشان است، آماده برای هر موقعیتی، و اغلب پر از حفره هایی می باشد که با آن می توانند پنیر سوئیسی را شبیه یک سد آبی بسازند.

 

... قصه ها تو بلد شدم

 

یک مورد ظریف: همسر یکی از دوسـتـان مـن زود تر از موقع معمول به خـانه برگشت که به اصطلاح مچ شوهرش را بگیرد و مشاهده کردکه لباس زیر شوهرش روی زمین افتاده و خود او نیز در حال استحمام میـباشد. قبل از ایـنکه حتی او فرصت سؤال در مورد آنچه که اتفاق افتاده است را داشته باشد، دوست من برای نجات از متـهم شدن به آنچه که هرگز اتفاق نیفتاده و صرفا تصور همسرش بوده، به سـرعت برق داستانی سرهم بندی نموده و به زبان آورد.

" میدونی راستشو بـخوای داشـتـم چرت میزدم، خوابی دیدم که وقتی بیدار شدم لازم بود دوش بگیرم..."

صحیح.

گذشته از داستان دروغین و مـنزجر کنـنده ای که تعریف کرده، چرا لباس زیرش را همین طور روی زمین رها کرده بود؟

تنبلی؟ احتمالا -- مردان عموما موجودات تنبلی هســتند. ممکـن اسـت کـه بـهرحـال او دروغ گویی و داستان سرایی را راحتر از بلند شدن از روی مبــل و بــرداشـتـن لـباسها و انداختن آنها در سبد تشخیص داده باشد.

دروغ نگفتن ساده است چون تنها کاری که باید انـجـام دهـیـد این است که با خویشتن درونی خود با صمیمیت آشنا گردید.

همه تقصیرات بـگردن مـردهـا نـیست. آنـها از هـمان لحظه تولـد بـا دروغ بزرگ شده اند. وقتی که متاسفانه می بـینند والـدیـن خـود بـه عنـاوین مخــتلف ( همانند سن، شغل، درآمد، ... ) دروغ میگویند، آنها نیز به طبع دروغگو میشوند.

 

دروغگویی برای امرار معاش

آیا این تصادفی است که مردها اکثر شغلهایی که با دروغ سر و کار دارند را تصاحب کرده اند؟

همگی مردها دروغگو نیستند، البته که نه. اما تجربه نشان داده کـه ( 99 درصـد زنها در ایـن مورد از من طرفداری می کنـند ) تنها مردهایی دروغ نمیگویند که یا پایبند به اصـول مذهبی بوده و یا زبانشان از دهانشان بیرون کشیده شده باشد.

اکنون اجازه دهید سکه را برگردانیم. مردها اغلب دروغ می گـویـنـد، امـا اغـلب اوقات آن دروغها بی ضـرر بوده و بـیـشتر از هـر چـیز بـرای نگهداری و حفظ ضمیر و نفسشان بیان میگردند. زنها از بیان دروغ انگیزه های دیگری دارند.

 

دروغهای جزئی زنانه

زنها از دروغ گفتن متنفرند. اما برخلاف مردها، وقتی مجبور به دروغگویی می شـونـد با مـهـارت و دقـت بـسیار داسـتـانهـای پـر از فراز و نشیب تعریف کرده و با ظـرافـتـی خـاص مسئله را طوری می پیچانند که خودشان هم از این کار خود متعجب میگردند.

اگـر مـردها کمی زیرک تر بودند، هنگامی که یک زن دروغ می گفت، متوجه می شـدنـد. در صفحه بعد با برخـی از نـشانه هایی که زنها هنگام دروغگویی از خود بروز می دهند آشنا خواهید شد. ( تذکر: حتما ببینید، وقت آموزش فرا رسیده! )

نشانه شماره 1

تماس تلفنی غیر ضروری                                                                             بطور غیر منتظره با شما تماس گرفته و اطلاعات بسیاری را در مـورد ایـن کـه الان شـما کجا هستید و برای ادامه روز چه برنامه ای دارید، جویا می شود.                              آیا او مشکوک بنظر خواهد رسید؟                                                                  نه واقعا، همسر شـما روی همه پاسخهایش توسط کاری که فردا بر سرتان خواهد آورد، ماله خواهد کشید.                                                                                         در واقع سعی در انجام چه کاری دارد؟                                                          او تلاش میـکند که بـسنجد چـه اندازه عذر و بهانه نیاز دارد و اینکه درطـول روز کجا بودید تـا شـما را از بـلوف زدن در آینده در مورد دانستن اینکه خودش در طول روز کجا بوده بـاز دارد.

نشانه شماره 2

دگرگونی و تغییر ناگهانی                                                                             او کاری غیر متعارف انجام داده و هنگامیکه شما علت آن را جویا می شـوید، موضـوع را عوض کرده و بحث اعتماد را پیش میکشد، و اینکه شما حق سؤال کردن از او را نداریـد. در واقع سعی در انجام چه کاری دارد؟                                                          به بیان ساده، او می خـواهد مــوضوعی که اغلب مردان از آن نگران و بیمناک هستند را مطرح کند؛ گفتگو در مورد "احساسات". برای از بین بردن شک و شبه هیچ روشی بهتر از آن نیست که با یک مرد در مورد اعتماد سر یک میز وارد صحبت و گفتگو شد.             نتیجه نهایی؟                                                                                               مرد دیگر سؤالی نخواهد کرد، زن نیز باخیال راحت برای پختن نهار برای مادرش به خانه او خواهد رفت.

نشانه شماره 3

میزان مهربانی بسیار بالا است                                                                     چیزی شک برانگیز تر از این است که او به یـکـبـاره شروع به ابراز علاقه شدید و بوسیدن شما میکند؟                                                                                                   چه خبر شده است؟                                                                                     آغاز یک سرپوش گذاری روی خطایی بزرگ که شبیه ترور جان اف کندی می باشد.       مرتکب چه اشتباهی شده است؟                                                                 یک چیز خیلی خیلی بد. شاید با ماشین شما تصادف کرده!

 

نشانه شماره 4      

قیافه                                                                                                          کدام قیافه؟ قیافه ای که او را عصبانی نشان می دهـیـد - یـک عـصـبـانیت بسیار شدید. نوعی عصبانیت که می گوید " من در مورد هر چیزی که دروغ گفتم یا خواهم گفت حق دارم ". این نشانه، نوع دگرگون شده نشانه شماره 2 می باشد.                             راه کار چیست؟                                                                                            مردها کار زیادی در مورد زنهای عصبانی از دستشان بر نمی آید. هر نشانه ای در مورد دروغ می تـوانـد بـاعث بروز عصبانیت، برانگیخته شدن احساسات و ایجاد صدمات گردد. در مورد اینکه او مرتکب اشتباهی نشده است صحبت کنید.                                    آیا مردها درمانده هستند؟                                                                             بله.

 

این مقاله را جدی نگیرید

زنها از دروغگویی متنفرند، آنها فقط در صورت لزوم مبادرت به این کار می کنـنـد. مـردها عـاشقش هستند چـون روی اشـتـبـاهات بزرگشان سرپوش می گذارد. زنها مانند افراد حرفه ای دروغ میگویند؛ مردها آماتور وار.

چیزی تغییر خواهد کرد؟ آیـا مردها خواهند توانست همانند زنها دروغ بگویند؟ نه. نیاز به تـمریـن و کـار بسیار دارد. آیا لازم است بخشی از این مقاله را جدی بگیـرید؟ خیر. شما باید این مـقـاله را تنها بعنوان نگرش درونی ذهن زنان درنظر بگیرید و با چشمک زدن آنرا بخوانید. یک نوشته سبک و بامزه به هیچکس صدمه ای نخواهد زد


از سایت مردمان


 
comment نظرات (0)
 
 


 
مسائل زناشوئی - عکس طبیعت - مدل لباس - عکس بازیگران - دکوراسیون منزل